MěV KSČM Bruntál

MěV KSČM Bruntál řídí tyto ZO – ZO KSČM č.104 – s.Milan Žáček; ZO KSČM č.105 – s.Daniela Sanopulosová; ZO KSČM č.107 – s.Tomáš Pilčík; ZO KSČM č.108 – s.Věra Bořilová; ZO KSČM č.111 – Stela Furmanová; ZO KSČM č.114 – s.Jiří Patík; ZO KSČM č.115 – s.Jiřina Dworoková.

mev2

Věra Bořilová, Bohumil Heřbolt, Dalibor Kaňák, Daniela Sanopulosová, Zdeněk Vinter, Jan Zlámal, Milan Žáček.

vedení – Dalibor Kaňák, Jan Zlámal, Milan Žáček

předseda – Dalibor KaňákPostřehy z konference

V pátek, 8.12 2017 se uskutečnila Městská konference KSČM

      Delegáti všech základních organizací KSČM na území města se v pátek 8. 12. 2017 sešli na Městské konferenci, aby posoudili, jak se podařilo naplnit úkoly konference před dvěma lety.

     Jako host, se konference zúčastnil s. Bačgoň, předseda OV KSČM, zastupitelé města zvoleni na kandidátce KSČM a zástupce Společnosti přátel Ruska.

    Po organizačně technických otázkách stávající předseda MěV KSČM s. Dalibor Kaňák seznámil delegáty konference, jak se MěV KSČM podařilo naplnit závěry z roku 2015, zhodnotil práci jednotlivých ZO KSČM, spolupráci se zastupiteli zvoleným na kandidátce KSČM, nastínil úkoly pro další období, zejména v návaznosti na komunální voly v příštím roce. Poděkoval všem dosavadním členům za aktivní práci a vyslovil naději, že pro příští období tomu bude stejně, ale raději by byl, kdyby to bylo ještě lepší.

     V diskusi, která byla rozdělena do dvou částí, vystoupili jak delegáti, tak i hosté. S. Svoboda-za zastupitele seznámil podrobně delegáty s podílem našich zastupitelů na realizaci záměrů města v jednotlivých oblastech. Diskuse se rozvinula zejména k usnesení města ve vztahu k výstavbě krytého zimního stadionu na Kavalcově ulici oproti původnímu záměru výstavby na ul. Staroměstská, kde tato varianta měla většinovou podporu obyvatel města.

       Široce se pak diskutovalo k problematice práci strany jak vně, tak i mimo stranu, zejména, jak pro politiku strany získat podporu od obyvatel našeho města. Pozornost je třeba věnovat výchově mladých, nadějných funkcionářů od ZO KSČM až po centrální orgány. Musíme před naši společnost postavit skutečně akční program, konkrétními úkoly, které budou pro naše občany jasné a srozumitelné, volební kampaň vést jako velmi aktivní a kontaktní, maximálně využívat všech dostupných komunikačních prostředků, zejména internetu ve všech jeho podobách.

     Ve druhá části konference pak předseda přednesl vlastní vizi práce Mě V KSČM pro další období, jde zejména o další propojení Mě V s organizacemi, organizování společenských akcí jako oslavy MDŽ, oslavy 1. Máje, Dnů osvobození, Loučení s létem, sportovní akce, setkávání na Mě V KSČM k diskusi i posezení, lepší využití Internetu apod.

  1. Bačgoň pak ve svém vystoupení nejen poděkoval za práci, kterou MěV odvedl v minulém období, ale zcela konkrétně se vyjádřil jak k problematice vlastní práce strany, k ekonomickým otázkám i k dalšímu postupu jak po městské tak i okresní konferenci. Vyzval všechny členy strany k aktivnímu přístupu k vysvětlování, objasňovaní a prosazování politiky strany. Dále podrobně rozvinul situaci kolem výstavby krytého zimního stadionu

      V závěru konference byl zvolen nový Městský výbor a předsedou opět zvolen s. Dalibor Kaňák. Přijaté usnesení pak shrnulo všechny projednávané otázky a stanovilo úkoly pro příští období.

     Konference se uskutečnila ve skutečně příjemném prostředí za což patří všem, kdož ji připravovali poděkování.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *